MATLAB (مقدماتی)

معرفی دوره MATLAB مقدماتی

– متلب مقدماتی یک زبان محاسبات فنی سطح بالا و یک محیط تعاملی برای توسعه الگوریتم ، مصورسازی داده ها ، آنالیز داده و محاسبات عددی است.

-امروزه استفاده از این نرم افزار در رشته های مختلف بویژه مهندسی بسیار مرسوم است.

-در این دوره مفاهیم ماتریسی و ریاضیات پایه دانشگاهی به طور همزمان با نرم افزار آموزش داده می شود.

دانشجویان در دوره  متلب مقدماتی پس از آشنایی با مقدمات کار با نرم افزار ، نحوه ایجاد ماتریس ها و بردارها و فرمول نویسی و عملیات ماتریسی را می آموزند.

-پس از آن دستورات کنترل برنامه و ایجاد توابع در این نرم افزار آموزش داده میشود.

-یکی از گرانترین نرم افزارهایی که می توان شناخت است.

-قوی ترین ماشین حسابی است بر روی کامپیوتر میباشد.

-امکان پیشرفته ترین برنامه نویسی ها و مدل سازی ها به ساده ترین روش ها

مخاطبین :

دانشجویان رشته های فنی مهندسی ، علوم پایه ، شرکت ها و موسساتی که نیاز به کد نویسی محاسباتی دارند.

ثبت نام

10%-

MATLAB (مقدماتی)

MATLAB سطح یک

570,000 تومان 513,000 تومان