طراحی و دوخت تخصصی مانتو | Manto Patterning and Sewing

الگوسازی و دوخت تخصصی مانتو شامل طراحی و مدلسازی انواع مانتو و یقه  است که در نهایت الگو سازی ودوخت 15مدل مانتوهای مختلف است.

 

ثبت نام

10%-

دپارتمان مد و پوشاک

طراحی و دوخت تخصصی مانتو

1,950,000 تومان 1,755,000 تومان