گریم مد | Fashion Makeup

گریم مد در مجتمع فنی تهران طی یک دوره 30 ساعته برگزار می گردد و هنرجویان در این دوره می توانند بر اساس کانسپت مورد نظز طراحی روی صورت را انجام دهند
این هنر بسیار نزدیک و مکمل هنر طراحی لباس مفهومی می باشد که هنرجویان بر اساس کانسپت لباس بر روی صورت طرحی خود را انجام دهند و یا در عکاسی فاین آرت و مفهومی از این هنر استفتده می گردد.
سرفصل این دوره شامل

طراحی صورت
• آشنایی با متریال
• اجرای ایده بر روی مدل
• طرهای کاربردی در عکاسی، ژورنال،
• اجرای گریم برای مناسبتهای خاص